Muziektherapie

Los van muziek maken ,gebruik ik de muziek ook in een vorm van therapie.
Samen met mijn vrouw hebben we een Thomashuis.
Eén keer in de week geef ik een groep bewoners muziek ten gehoren.
En speel met verschillende instrumenten.
Ritme is daar ook een belangrijke rol in.
De klank en sfeer en waar de behoefte zijn van de bewoners ,wordt continue geobserveerd ,waardoor je kan zien ,waar men zich bevindt.

Boos , verdrietig of blij ,deze komen dan wel of niet naar boven.
Door te observeren en te kijken wat het bij een bewoner doet,is het  mooier daar een passende melodie of klank kleur aan te geven.
Muziek therapie kan helpen om angst weg te halen stress,of wel spaning.
Om wat duidelijkheid te creeren wat het kan doen geef ik hierbij wat muziek therapie kan doen voor je.

Plezier beleven, meer energie krijgen, ontspannen, leren om beter te kunnen structureren en plannen, in contact komen met je gevoel en emoties, je gevoel kunnen uitten, werken aan een positief zelfbeeld, leren omgaan met grenzen (van jezelf of de ander), ontwikkelen of verbeteren van sociale vaardigheden, positiever leren denken, acceptatie van jezelf, vinden of versterken van je eigen identiteit, aandacht en concentratie vergroten, leren omgaan met conflictsituaties, versterken van autonomie, steviger in je schoenen staan en inzicht verkrijgen in je eigen gedrag en de effecten daarvan.

Lees meer..